Flokkun frá fyrirtækjum

Fyrirtæki

Sláturúrgangur - 3. áhættuflokkur

​Í flokkinn fer sláturúrgangur og dýraleifar í 3. flokki skv. reglugerð nr. 674/2017. Hér er átt við allan sláturúrgang af heilbrigðum dýrum, sem og bein og aðrar dýraleifar frá kjötvinnslum, mötuneytum, eldhúsum o.fl. Einnig fara dúnn og fiður í þennan flokk.

Efni skal berast sem ferskast og vera óskemmt. Ekki má vera neitt aðskotaefni í sendingunum hvorki plast, málmar eða annað. Sjá nánari upplýsingar um flokkun 1.-3. í fylgiskjali 1, 4. þætti reglugerðar.

Heimilt er að hafna förmum sem ekki uppfylla kröfur móttökuskilmála. Sérstakt álagsgjald, 30% af gjaldi vegna farms, sem verður þó aldrei lægra en lágmarksgjald inn á urðunarstað, er lagt á ef úrgangur og/eða afhending er ekki í samræmi við móttökuskilyrði.

​Í flokkinn fer sláturúrgangur og dýraleifar í 3. flokki skv. reglugerð nr. 674/2017. Hér er átt við allan sláturúrgang af heilbrigðum dýrum, sem og bein og aðrar dýraleifar frá kjötvinnslum, mötuneytum, eldhúsum o.fl. Einnig fara dúnn og fiður í þennan flokk.

Efni skal berast sem ferskast og vera óskemmt. Ekki má vera neitt aðskotaefni í sendingunum hvorki plast, málmar eða annað. Sjá nánari upplýsingar um flokkun 1.-3. í fylgiskjali 1, 4. þætti reglugerðar.

Heimilt er að hafna förmum sem ekki uppfylla kröfur móttökuskilmála. Sérstakt álagsgjald, 30% af gjaldi vegna farms, sem verður þó aldrei lægra en lágmarksgjald inn á urðunarstað, er lagt á ef úrgangur og/eða afhending er ekki í samræmi við móttökuskilyrði.

Hvað verður um efnið

Efnið er urðað í sér gróp og hulið samstundis á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.

„Viðskiptaskjal“ sem tilgreinir tegund efnis og áhættuflokk skal sent á netfangið DUrdunarstadur@sorpa.is og skal það vera undirritað og skilað rafrænt sem pdf. Starfsmenn á vigt skrá þyngd farmsins í viðkomandi skjal og senda staðfestingu á móttöku þess til úrgangseiganda.  

Óheimilt verður að urða lífrænan úrgang í Álfsnesi eftir 31. desember 2021.