Sækja um starf

Við setjum okkur markmið um jafnrétti og vellíðan starfsmanna, þar með talið jafnlaunamarkmið, og fylgjum þeim eftir. Við skuldbindum okkur til stöðugra umbóta í jafnlaunamálum. Við hvetjum öll kyn til að sækja um störf hjá okkur.

Allar umsóknir eru skoðaðar vandlega en almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.

Við viljum taka það fram að við SORPA sér ekki um sorphirðu eða akstur sorphirðubíla.

 • Starfsmaður í viðhaldsteymi SORPU í móttöku- og flokkunarstöð

  Erum við að leita að þér? Við leitum að metnaðarfullum og duglegum einstaklingi með iðnmenntun og/eða starfsreynslu á sviði málm- og véltæknigreina. Um er að ræða fjölbreytt starf sem krefst nákvæmni og öryggisvitundar.

  Helstu verkefni:

  • Bilanagreining vélbúnaðar og tækja
  • Viðgerðir og viðhald vélbúnaðar
  • Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur á búnaði
  • Samsetning vélbúnaðar
  • Almenn viðgerðarvinna véla og tækja
  • Stálsmíði
  • Samskipti við framleiðsludeild móttöku- og flokkunarstöðvar

  Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Sveinspróf á sviði málm- og véltæknigreina
  • Sveinspróf í rafvirkjun er kostur
  • Reynsla af sambærilegum verkefnum og góð reynsla í faginu
  • Mikil öryggisvitund og árvekni
  • Reynsla og þekking á vökvakerfum og iðnstýringum
  • Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og vinna vel í teymi
  • Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
  • Vinnuvéla- eða lyftarapróf æskilegt
  • Bílpróf er skilyrði
  • Góð íslensku- og enskukunnátta

  Vinnutími er frá kl. 7:30-16:00 alla virka daga og yfirvinna þegar þess er þörf. Greitt er eftir nýjum vinnustaðasamning á milli SORPU og VM.

  Hjá SORPU starfa um 170 einstaklingar á tólf starfsstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Alla daga vinnum við statt og stöðugt að því að gera góða hluti fyrir umhverfið, en í því felst meðal annars að draga úr úrgangi og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu. Við hjá SORPU leggjum mikið upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sterkri liðsheild og góðum starfsanda. Við erum með öflugt starfsmannafélag sem heldur fjölbreytta viðburði yfir allt árið.

  Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2024.

  Umsóknarfrestur frá 20. 02. 2024 til 30. 04. 2024

  Fyrir frekari upplýsingar, hafið samband við

 • Almenn umsókn

  SORPA rekur sex deildir þar sem unnin eru fjölbreytt störf.

  Endurvinnslustöðvar - Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
  Móttökustöðin í Gufunesi - Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini, flokkun úrgangs og vélavinna
  Urðunarstaðurinn í Álfsnesi - Móttaka á vigt, mælingar, skráningar, viðhald og vinna á verkstæði
  GAJA gas- og jarðgerðarstöðin í Álfsnesi - móttaka á lífrænum úrgangi
  Verslun Góða hirðisins - Lagerstörf, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavin
  Skrifstofa - Almenn og sérhæfð skrifstofustörf

  SORPA sér ekki um sorphirðu eða akstur sorphirðubíla.

  Fyrir frekari upplýsingar, hafið samband við kolbruns@sorpa.is

 • Job application

  SORPA is an indepenent firm jointly owned by the six municipalities of the capiltal area and is responsible for receiving their waste.

  SORPA runs six recycling centres where the public and smaller companies bring their sorted waste, receiving and sorting plant in Gufunesi and a Landfill site in Álfsnes for larger loads of waste.

  Our employees work in customer service, waste sorting and handling.

  SORPA is not in waste collection.