Sækja um starf

SORPA setur markmið um jafnrétti og vellíðan starfsmanna, þar með talið jafnlaunamarkmið, og fylgir þeim eftir. SORPA skuldbindur sig til stöðugra umbóta í jafnlaunamálum. Við hvetjum öll kyn til að sækja um störf hjá okkur.

Allar umsóknir eru skoðaðar vandlega en almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.

SORPA sér ekki um sorphirðu eða akstur sorphirðubíla.

Starfsmaður í verslunarteymi nýrrar verslunar Góða hirðisins

Vilt þú vera partur af nýju og öflugu verslunarteymi á nýjum stað.

Góði hirðirinn opnar stærri og glæsilegri verslun í spennandi umhverfi að Köllunarklettsvegi 1 í Reykjavík. Húsið verður tileinkað hringrásarhagkerfinu en í því felst meðal annars að draga úr úrgangi og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu.

Hjá Góða hirðinum starfa um 40 manns í mismunandi deildum. Við hjá Góða hirðinum leggjum upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sterkri liðsheild og góðum starfsanda.

Starfshlutfall er 100% með möguleika á helgarvinnu. Starfsmaður verður að hafa náð 19 ára aldri.

Hvað felst í starfinu:

 • Undirbúningur og uppsetning verslunar
 • Þjónusta í verslun
 • Fylla á deildir í verslun
 • Þjónusta á afgreiðslukassa
 • Sjá til þess að verslun sé ávallt snyrtileg

Menntun og kröfur:

 • Reynsla af verslunar og/eða þjónustustörfum æskileg
 • Reynsla af afgreiðslukerfum kostur
 • Áhugi á hringrásarhagkerfinu og endurnýtingu skilyrði
 • Stundvísi, áreiðanleiki, snyrtimennska og skipulagshæfni
 • Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
 • Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Gott vald á íslensku er skilyrði

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2023

Hlökkum til að heyra frá þér! 

Starfsmaður í gámalosunarteymi nýrrar verslunar Góða hirðisins

Vilt þú vera partur af nýju og öflugu gámalosunarteymi á nýjum stað?

Góði hirðirinn opnar stærri og glæsilega verslun í spennandi umhverfi að Köllunarklettsvegi 1. Húsið verður tileinkað hringrásarhagkerfinu en í því felst meðal annars að draga úr úrgangi og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu.

Hjá Góða hirðinum starfa um 40 manns í mismunandi deildum. Við hjá Góða hirðinum leggjum upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sterkri liðsheild og góðum starfsanda.

Starfshlutfall er 70 - 100%. Starfsmaður verður að hafa náð 19 ára aldri.

Hvað felst í starfinu:

 • Losun nytjagáma
 • Flokkun í deildir úr gámum
 • Tiltekt á lager

Menntun og kröfur:

 • Stundvísi, áreiðanleiki, snyrtimennska og skipulagshæfni
 • Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Líkamlegur styrkur skilyrði
 • Áhugi á hringrásarhagkerfinu og endurnýtingu skilyrði

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2023

Hlökkum til að heyra frá þér! 

Starfsmaður á lager í nýrri verslun Góða hirðisins

Vilt þú vera partur af nýju og öflugu lagerteymi á nýjum stað.

Góði hirðirinn opnar stærri og glæsilega verslun í spennandi umhverfi að Köllunarklettsvegi 1. Húsið verður tileinkað hringrásarhagkerfinu en í því felst meðal annars að draga úr úrgangi og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu.

Hjá Góða hirðinum starfa um 40 manns í mismunandi deildum. Við hjá Góða hirðinum leggjum upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sterkri liðsheild og góðum starfsanda.

Starfshlutfall er 100%. Starfsmaður verður að hafa náð 19 ára aldri.

Eftifarandi störf eru í boði: smávörudeild, bókadeild, húsgagnadeild, textíl og fylgihlutadeild.

Hvað felst í störfunum:

Smávörudeild:

 • Fínflokkun úr kössum sem koma úr gámum
 • Verðmerking á vörum og frekari flokkun
 • Vinna náið með smávörudeild í verslun

Bókadeild:

 • Móttaka og flokkun bóka/DVD/CD og vínyl plötum úr gámum
 • Verðmerking og mat á bókum, DVD, CD og vínyl plötum.
 • Vinna náið með bókadeild í verslun

Húsgagnadeild:

 • Taka á móti húsgögnum sem koma úr gámum
 • Yfirfara og undirbúa fyrir verslun
 • Gera við og setja saman það sem þarf
 • Vinna náið með húsgagnadeild í verslun

Textíl og fylgihlutadeild:

 • Flokka fatnað, skó og fylgihluti sem koma úr gámum
 • Verðmerkja og undirbúa snyrtilega fyrir verslun
 • Vinna náið með textíl deild í verslun

Kröfur í störf:

 • Stundvísi, áreiðanleiki, og skipulagshæfni
 • Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð.
 • Þjónustulund, snyrtimennska og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Áhugi á hringrásarhagkerfinu og endurnýtingu skilyrði.
 • Mikill áhugi og vitneskja á bókum er kostur.
 • Reynsla af vinnu með húsgögn
 • Þekking og áhugi á textíl

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2023

Hlökkum til að heyra frá þér!

Sumarstarfsmaður á endurvinnslustöð – Riddarar hringrásarhagkerfisins

Hefur þú áhuga á umhverfismálum?

Viltu hafa áhrif á framtíðina?

SORPA óskar eftir að ráða sumarstarfsmann í afgreiðslu, þjónustu, leiðsögn ofl. á endurvinnslustöð. Stöðugar breytingar eru í umhverfismálum og því fylgir þróun í starfi.

Leitað er að starfsmanni sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund. Reynsla af afgreiðslu- og þjónustustörfum er kostur. Gott vald á íslensku er skilyrði.

Í starfinu felst:

 • Afgreiðsla og þjónusta
 • Dagleg umhirða og þrif stöðvarinnar
 • Móttaka viðskiptavina og leiðsögn
 • Mat á farmi og aðstoð við flokkun
 • Innheimta á gjaldi vegna úrgangs
 • Umsjón skilagjaldsskyldra umbúða
 • Önnur tilfallandi störf

Um vaktavinnu er að ræða og er starfshlutfall um 91% með helgarvinnu.

Umsækjandi þarf að hafa náð 19 ára aldri og geta hafið störf upp úr 15. maí.

Umsóknarfrestur er til 20. mars.

Hjá SORPU starfa um 150 einstaklingar á 11 starfsstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Alla daga vinnum við statt og stöðugt að því að byggja upp hringrásarhagkerfið, en í því felst meðal annars að draga úr úrgangi og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu. Við hjá SORPU leggjum upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sterkri liðsheild og góðum starfsanda.

Hlökkum til að heyra frá þér!

Sumarstarfsmaður GAJA, gas- og jarðgerðarstöð SORPU

Við leitum af öflugum einstaklingi í teymið okkar í GAJU, gas- og jarðgerðarstöð SORPU sem hefur áhuga á að taka þátt í og stuðla að aukinni endurvinnslu og minnkun loftlagsáhrifa.

Helstu verkefni eru að taka á móti viðskiptavinum/flutningsaðilum í móttöku GAJA, sjá um forvinnslu og blöndun vinnsluefnis, mokstur moltu ásamt því að halda vinnslusvæði, gönguleiðum og öðrum rýmum GAJA þrifarlegum. Vinnan fer að miklu leiti fram á stærri vinnuvélum, svo sem hjólaskóflu og dráttarvél.

Hæfniskröfur:

 • Frumkvæði, sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
 • Áhugi og þekking á umhverfismálum og endurvinnslu
 • Góð almenn tölvufærni
 • Hæfni í samskiptum, samstarfi og þjónustulund ásamt því að vera ábyrgur og stundvís
 • Gott vald á íslensku og færni í ensku 
 • Hafa bílpróf 
 • Kostur vinnuvélaréttindi og eða réttindi fyrir stærri vinnuvélar

Við hlökkum til að heyra frá þér! 

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars

Sumarstarfsmaður í SORPU Álfsnesi

Sumarstarfsmaður í SORPU Álfsnesi sinnir daglegum rekstri urðunarstaðar þar sem helstu verkefni eru að taka á móti og afgreiða viðskiptavini á vigt, halda móttökuaðstöðu, urðunarsvæði og verkstæði þrifalegu ásamt því að sinna viðhaldi á tækjum og búnaði. Í starfinu felst vinna á vinnuvélum, meðal annars skotbómu og dráttarvél. Sumarstarfsmaður í Álfsnesi gengur í hin ýmsu verkefni sem tengjast rekstri SORPU í Álfsnesi.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Hafa bílpróf
 • Kostur að hafa dráttarvélaréttindi og eða vinnuvélaréttindi
 • Góð íslensku og enskukunnátta
 • Búa yfir hæfni í samskiptum, samstarfi og þjónstulund ásamt því að vera ábyrgur og stundvís
 • Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
 • Hafa góða tölvufærni.
 • Hafa áhuga og þekkingu á umhverfismálum

Við hvetjum alla þá sem hafa áhuga á fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum til að sækja um.

Hlökkum til að heyra frá þér!

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars.

Starfsmaður viðhaldsmála í Álfsnesi

Við leitum að metnaðarfullum og öflugum aðila í viðhaldsmál í SORPU Álfsnesi, erum við að leita að þér?

Starfsmaður í viðhaldsdeild í Álfsnesi sér um að byggja upp og viðhalda árangursríku viðhaldi alls búnaðar í Álfsnesi í samstarfi við stjórnendur. Umsjónarmaður vinnur að og ber ábyrgð á daglegum rekstri viðhalds í Álfsnesi ásamt því að sjá um skipulag fyrirbyggjandi viðhalds og gerð viðhaldsáætlana. Starfið felur einnig í sér daglegan rekstur gashreinsistöðvar og ganga bakvaktir vegna reksturs hennar og GAJA, gas- og jarðgerðarstöðvar SORPU. 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Hafa próf í vélstjórn, vélvirkjun eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi. Einnig
 • Reynsla af sambærilegum störfum og góð reynsla í faginu
 • Hafa góða tölvufærni
 • Mikil öryggisvitund og árvekni
 • Reynsla og þekking á vökvakerfum og iðnstýringum
 • Búa yfir leiðtogahæfni, hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfi
 • Frumkvæði, drifkraftur og metnaður í starfi
 • Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
 • Vinnuvélapróf æskilegt
 • Bílpróf er skilyrði
 • Góð færni íslensku- og ensku í rituðu sem og töluðu máli
 • Áhugi og þekking á umhverfismálum

Hjá SORPU starfa um 150 einstaklingar á 11 starfsstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Alla daga vinnum við statt og stöðugt að því að gera góða hluti fyrir umhverfið, og stöðugt að því að byggja upp hringrásarhagkerfið, en í því felst meðal annars að draga úr úrgangi og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu. Við hjá SORPU leggjum mikið upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sveigjanleika, sterkri liðsheild og góðum starfsanda.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars

Starfsmaður GAJA, gas- og jarðgerðarstöð SORPU

Við leitum af öflugum einstaklingi í teymið okkar í GAJU, gas- og jarðgerðarstöð SORPU sem hefur áhuga á að taka þátt í og stuðla að aukinni endurvinnslu og minnkun loftlagsáhrifa, erum við að leita að þér?

Helstu verkefni eru að taka á móti viðskiptavinum/flutningsaðilum í móttöku GAJA, sjá um forvinnslu og blöndun vinnsluefnis, mokstur moltu ásamt því að halda vinnslusvæði, gönguleiðum og öðrum rýmum GAJA þrifarlegum. Starfsmaður í GAJA stýrir vinnsluferlum og vaktar í rafrænu stjórnkerfi stöðvarinnar SCADA. Hann hefur eftirlit með vinnslukerfum s.s. gas- og meltuvökvalögnum og sinnir viðhaldi í samvinnu við viðhaldsteymið í Álfsnesi. Vinnan fer að miklu leiti fram á stærri vinnuvélum, svo sem hjólaskóflu og dráttarvél.

Hæfniskröfur:

 • Frumkvæði, sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
 • Áhugi og þekking á umhverfismálum og endurvinnslu
 • Góð almenn tölvufærni
 • Hæfni í samskiptum, samstarfi og þjónustulund ásamt því að vera ábyrgur og stundvís
 • Gott vald á íslensku og færni í ensku 
 • Hafa bílpróf 
 • Kostur vinnuvélaréttindi og eða réttindi fyrir stærri vinnuvélar

Laun og kjör eru samkvæmt sérkjarasamningi Eflingar og SORPU.

Við hlökkum til að heyra frá þér! 

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars

Almenn umsókn

SORPA rekur 5 deildir þar sem unnin eru fjölbreytt störf:

 • Endurvinnslustöðvar - Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.
 • Móttökustöðin í Gufunesi - Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini, flokkun úrgangs og vélavinna.
 • Urðunarstaðurinn í Álfsnesi - Móttaka á vigt, mælingar, skráningar, viðhald og vinna á verkstæði.
 • Verslanir Góða hirðisins - Lagerstörf, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.
 • Skrifstofa - Almenn og sérhæfð skrifstofustörf.