Flokkun frá fyrirtækjum

Fyrirtæki

Þveginn ristarúrgangur

​Í flokkinn fer lífrænn úrgangur frá skólphreinsistöðvum, rotþróm og sambærilegum mannvirkjum.
Einungis er tekið á mótiþvegnum ristarúrgangi frá viðurkenndum starfsleyfisskyldum aðilum. Ekki er tekið við seyru, í samræmi við eigendastefnu SORPU.

​Í flokkinn fer lífrænn úrgangur frá skólphreinsistöðvum, rotþróm og sambærilegum mannvirkjum.
Einungis er tekið á mótiþvegnum ristarúrgangi frá viðurkenndum starfsleyfisskyldum aðilum. Ekki er tekið við seyru, í samræmi við eigendastefnu SORPU.

Hvað verður um efnið

​​Tekið er á móti efninu í yfirbyggðri móttöku fyrir lyktarsterkan úrgang á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.