Flokkun frá fyrirtækjum

Fyrirtæki

Sláturúrgangur - 3. áhættuflokkur til endurvinnslu

​Í flokkinn fer sláturúrgangur og dýraleifar í 3. flokki skv. reglugerð nr. 674/2017. Hér er átt við allan sláturúrgang af heilbrigðum dýrum, sem og bein og aðrar dýraleifar frá kjötvinnslum, mötuneytum, eldhúsum o.fl. Einnig fara dúnn og fiður í þennan flokk. 

Úrgangur skal afhentur í gámi sem uppfyllir kröfur reglugerðar nr. 674/2017 til flutnings á sláturúrgangi. Gámur skal skilinn eftir í Álfsnesi tilbúinn til flutnings og sóttur aftur í samráði við vigtarstarfsmann í Álfsnesi.

Efni skal berast sem ferskast og vera óskemmt og án aðskotahluta, s.s. málma, plasts o.s.frv. Fiður skal vera blandað innmat og öðrum afurðum frá alifuglaslátrun. Farmar mega ekki innihalda neitt annað. Sjá nánari upplýsingar um flokkun1.-3. í fylgiskjali 1, 4. þætti reglugerðar.

Heimilt er að hafna förmum sem ekki uppfylla téðar kröfur. Sérstakt álagsgjald, 30% af gjaldi vegna farms, sem verður þó aldrei lægra en lágmarksgjald inn á urðunarstað, er lagt á ef úrgangur og/eða afhending er ekki í samræmi við móttökuskilyrði.

​Í flokkinn fer sláturúrgangur og dýraleifar í 3. flokki skv. reglugerð nr. 674/2017. Hér er átt við allan sláturúrgang af heilbrigðum dýrum, sem og bein og aðrar dýraleifar frá kjötvinnslum, mötuneytum, eldhúsum o.fl. Einnig fara dúnn og fiður í þennan flokk. 

Úrgangur skal afhentur í gámi sem uppfyllir kröfur reglugerðar nr. 674/2017 til flutnings á sláturúrgangi. Gámur skal skilinn eftir í Álfsnesi tilbúinn til flutnings og sóttur aftur í samráði við vigtarstarfsmann í Álfsnesi.

Efni skal berast sem ferskast og vera óskemmt og án aðskotahluta, s.s. málma, plasts o.s.frv. Fiður skal vera blandað innmat og öðrum afurðum frá alifuglaslátrun. Farmar mega ekki innihalda neitt annað. Sjá nánari upplýsingar um flokkun1.-3. í fylgiskjali 1, 4. þætti reglugerðar.

Heimilt er að hafna förmum sem ekki uppfylla téðar kröfur. Sérstakt álagsgjald, 30% af gjaldi vegna farms, sem verður þó aldrei lægra en lágmarksgjald inn á urðunarstað, er lagt á ef úrgangur og/eða afhending er ekki í samræmi við móttökuskilyrði.

Hvað verður um efnið

Efnið er flutt til endurvinnslu í Kjötmjölsverksmiðjunni Orkugerðin ehf, Heiðargerði 5, Selfossi, þar sem unnið er úr því kjötmjöl og fita.

„Viðskiptaskjal“ sem tilgreinir tegund efnis og áhættuflokk skal afhent Orkugerðinni rafrænt, starfsmenn Orkugerðarinnar skrá þyngd farmsins í viðkomandi skjal og staðfesta móttöku þess. 

„Viðskiptaskjal“ er aðgengilegt úrgangseiganda og flutningsaðila hjá Orkugerðinni í gegnum vefaðgang.

Ef galli finnst ekki fyrr en eftir að efni er komið í síló Orkugerðarinnar skal sendandi greiða kostnað sem hlýst af gallanum.