Flokkun frá fyrirtækjum

Fyrirtæki

Steinefni frá framkvæmdum

Allt sem hægt er að skilgreina sem steinefni (óvirkt berandi efni).

Farmar mega ekki innihalda annað efni í einhverju magni, t.d. timbur, plast, málma o.s.frv.

Allt sem hægt er að skilgreina sem steinefni (óvirkt berandi efni).

Farmar mega ekki innihalda annað efni í einhverju magni, t.d. timbur, plast, málma o.s.frv.

Hvað verður um efnið

​​Efnið má mala og nota sem fyllingarefni við framkvæmdir og nýtist þá með sama hætti og möl. Þannig má draga úr námugreftri og áhrifum slíkra framkvæmda á umhverfið, auk þess sem dregið er úr kostnaði.
Efninu er haldið til haga á urðunarstað SORPU í Álfsnesi og er m.a. notað við vegaframkvæmdir þar og verður mögulegt fyllingarefni undir Sundabrautina þegar þar að kemur.