Flokkun frá fyrirtækjum

Blandaður úrgangur til brennslu

Úrgangur frá sorphirðu (sorptunnan) og sambærilegt frá rekstraraðilum.

Í flokkinn fer úrgangur sem ekki á sér endurvinnslufarveg, t.d. bleiur, gæludýraúrgangur, ryksugupokar og annað sambærilegt. Flokka skal matarleifar, pappír, pappa, plast, málma, textíl, gler og önnur endurvinnsluefni í þar til gerða farvegi. Aldrei má setja spilliefni, raftæki eða lyf í þennan flokk!

Úrgangur frá sorphirðu (sorptunnan) og sambærilegt frá rekstraraðilum.

Í flokkinn fer úrgangur sem ekki á sér endurvinnslufarveg, t.d. bleiur, gæludýraúrgangur, ryksugupokar og annað sambærilegt. Flokka skal matarleifar, pappír, pappa, plast, málma, textíl, gler og önnur endurvinnsluefni í þar til gerða farvegi. Aldrei má setja spilliefni, raftæki eða lyf í þennan flokk!

Hvað verður um efnið

Efnið er sent til orkuvinnslu erlendis þar sem það nýtist til framleiðslu á orku.