7. júní 2023

Fernur verða flokkaðar frá í Svíþjóð

Í nýlegri umfjöllun fjölmiðla kom fram að fernur sem flokkaðar hafa verið með pappír séu ekki endurunnar heldur endurnýttar í orkuvinnslu. Þetta er rétt og hefur SORPA fengið það staðfest hjá fyrirtækinu Smurfit Kappa í Hollandi, endurvinnsluaðila sínum á pappír. Þrátt fyrir þetta nær SORPA um 92% árangri í endurvinnslu á pappír.

Smurfit Kappa, sem hefur tekið við pappír frá SORPU frá miðju síðasta ári, nær engum árangri í endurvinnslu á þeim fernum sem SORPA hefur sent til endurvinnslu. Þær fara því allar í endurnýtingarfarveg, það er í brennslu til orkuframleiðslu. Samkvæmt upplýsingum frá Smurfit Kappa kemur fram að fernur rýri endurvinnslumöguleika þess pappírs sem er flokkaður með þeim í endurvinnsluferlið og því mikilvægt að ná þeim úr pappírsstraumnum.

SORPA biðst afsökunar á sínum þætti í að hafa ekki miðlað með skýrari hætti hver afdrif drykkjarferna sem íbúar á höfuðborgarsvæðinu flokka eru.

Stjórn SORPU hefur falið framkvæmdastjóra að gera þær breytingar sem þörf er á til að bæta úr þessu og senda pappírinn fyrst í flokkun hjá Stena Recycling, móttökuaðila SORPU í Svíþjóð á endurvinnsluefnum, þannig að Tetra Pak umbúðir verði flokkaðar frá öðrum pappír og pappa frá SORPU og þeim komið í betri farveg en nú er. Gert er ráð fyrir að kostnaður við þetta verði um 75 milljónir króna á ári.

Leiðbeiningar SORPU til íbúa á höfuðborgarsvæðinu um flokkun á fernum eru því þær sömu og þær hafa verið hingað til: að flokka fernur með öðrum pappír. Ef ekki verða þær urðaðar á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.

Endurvinnsla eða endurnýting?

Ljóst er að mörg þeirra hugtaka sem eru notuð í tengslum við úrgangsmeðhöndlun eru keimlík, til dæmis hugtökin endurvinnsla og endurnýting. Endurvinnsla, sem hefur gegnum tíðina verið almennt hugtak fyrir aðra úrgangsmeðhöndlun en urðun, felur til dæmis í sér að hráefni er notað í sama tilgangi og upphaflega í stað nýs hráefnis – eins og þegar áldós er endurunnin í nýja áldós. Endurnýting er hins vegar þegar hráefni kemur í stað annars hráefnis, til dæmis þegar umbúðir eru brenndar til að framleiða orku í stað þess að brenna kolum eða olíu.

SORPA hvetur framleiðendur til að taka til skoðunar val sitt á umbúðum með það að markmiði að forðast samsettar umbúðir, sem erfitt er að endurvinna og jafnframt endurskoða upplýsingar á vörum sínum um endurvinnslumöguleika til að tryggja að þar komi fram réttar upplýsingar um endurvinnslumöguleika.

Nýjustu fréttir