Nowy system segregacji odpadów

Wiosną 2023 r. wprowadzony został na terenie stolicy oraz okręgu Suðurnesja nowy system segregacji odpadów. W ramach tego systemu ze wszystkich gospodarstw domowych odbierane będą cztery grupy odpadów. Jest to bardzo duży krok w ramach działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz klimatu. Największą zmianą będzie wprowadzenie pojemników na odpady żywnościowe oraz pojemników na papier i tworzywa sztuczne.

Nowe pojemniki będą dostarczane do domów w drugiej połowie maja. Szczegółowych informacji na temat terminów udzielają gminy.

Cztery grupy odpadów w każdym gospodarstwie domowym

Z każdego gospodarstwa domowego odbierane będą cztery grupy odpadów:

Odpady żywnościowe
Papier i tektura
Opakowania z tworzyw sztucznych
Odpady zmieszane

Dołożymy wszelkich starań, żeby mieszkańcy jak najmniej odczuli wprowadzone zmiany

Pojemniki zostaną wymienione, kiedy rozpocznie się proces wdrażanie projektu. Podejmiemy działania, aby liczba pojemników na odpady w gospodarstwach domowych nie zwiększyła się w znaczący sposób. Wprowadzane zmiany mogą wymagać reorganizacji schowka na pojemniki lub wyznaczonego miejsca na terenie posesji.

Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają kosz i papierowe torby na resztki jedzenia.

Odpady żywnościowe należy zacząć zbierać do otrzymanych toreb, gdy tylko nastąpi wymiana pojemnika. Jedyną zmianą jest to, że resztki jedzenia będą segregowane, podczas gdy wcześniej wyrzucane były razem z odpadami zmieszanymi. Z nowych pojemników nie będzie wydobywać się więcej brzydkich zapachów niż ze starych.

Kosz, w którym znajdować się będą papierowe worki z łatwością mieści się w kuchennych szafkach przeznaczonych na kosze do segregacji. Worki sprawdziły się w krajach skandynawskich i odgrywają kluczową rolę w wytwarzaniu użytecznego kompostu z resztek jedzenia. Mieszkańcy oprócz papierowych worków otrzymają również kosz do zbierania resztek jedzenia. Kosz zapewnia odpowiedni dopływ powietrza co zapobiega wyciekom.

Pojemniki na odpady

W domach jednorodzinnych będą stały trzy pojemniki na odpady, które powinny wystarczyć na ilość odpadów wytwarzanych przez większość rodzin.*

Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań w związku z wprowadzeniem nowego systemu, poza zapoznaniem się z grupami odpadów, które należy segregować.

Po ujednoliceniu system liczba pojemników będzie następująca:


Jeden dzielony pojemnik na odpady żywnościowe i odpady zmieszane. Jeden pojemnik na papier i tekturę. Jeden pojemnik na opakowania z tworzyw sztucznych.

*W przypadku konieczności zmniejszenie lub zwiększenia liczb pojemników na odpady, należy kontaktować się bezpośrednio z gminą po zakończeniu procesu dystrybucji nowych pojemników. Należy pamiętając, że wszystkie gospodarstwa domowe muszą segregować odpady na cztery grupy, niezależnie od liczby pojemników.  

Jeden dzielony pojemnik na odpady żywnościowe i odpady zmieszane. Jeden pojemnik na papier i tekturę. Jeden pojemnik na opakowania z tworzyw sztucznych.

Budynki wielorodzinne

Wprowadzone zostaną różne rozwiązania dla budynków wielorodzinnych, zależnie od dostępnych warunków.

Dołożymy starań, żeby liczba pojemników nie wzrosła znacząco. W większości przypadków będą podejmowane działania, które mają na celu uniknięcie zwiększania powierzchni śmietnika, a raczej wykorzystanie już istniejących przestrzeni.

Dostępne będą różne wersje pojemników. Na załączonej ilustracji, znajdują się z jednej strony cztery pojemniki, a z drugiej kontener z pojemnikami.

Jakie odpady należy segregować?

Odpady żywnościowe

Do tego pojemnika należy wrzucać:

 • Skorupki od jajek
 • Resztki jedzenia z kośćmi
 • Fusy z kawy
 • Pozostałości z ryb

Opakowania z tworzyw sztucznych

Do tego pojemnika należy wrzucać:

 • Torebki po przekąskach
 • Folie z tworzywa sztucznego
 • Torby plastikowe
 • Butelki po szamponie

Papier i tektura

Do tego pojemnika należy wrzucać:

 • Gazety
 • Torby papierowe
 • Kartony po pizzy
 • Opakowania papierowe

Odpady zmieszane

Do tego pojemnika należy wyrzucać:

 • Podpaski higieniczne
 • Chusteczki nawilżane
 • Pieluchy
 • Worki do odkurzaczy

Opakowania szklane i metalowe zbierane są w kontenerach ustawionych na terenie gminy.

Opakowania szklane i metalowe zbierane są w kontenerach ustawionych na terenie gminy.

Poza nowym systemem segregacji obejmującym cztery grupy odpadów, zwiększona zostanie również liczba kontenerów miejskich.

 • Szkło, metale, tekstylia oraz opakowania zwrotne będzie można wyrzucać do kontenerów, które będą zlokalizowane w odległości ok. 500 metrów od każdego domu.
 • Większe punkty z kontenerami będą oddalone od każdego domu o około kilometr, a do tego umieszczone zostaną tam również pojemniki na papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne.

Grenndarstöð-L

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego system segregacji odpadów

 • Czy wymienione zostaną również kontenery miejskie?

  Szkło, metale, tekstylia oraz opakowania zwrotne będzie można wyrzucać do kontenerów, które będą zlokalizowane w odległości ok. 500 metrów od każdego domu. Większe punkty z kontenerami będą oddalone od każdego domu o kilometr, a do tego dołożone zostaną tam pojemniki na papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne.

 • Dlaczego wprowadzane są takie zmiany?

  Społeczeństwo od dawna apelowało o selektywną zbiórkę odpadów żywnościowych oraz koordynację systemu segregowania odpadów w gospodarstwach domowych na terenie stolicy.

  Nowy system segregacji zwiększa również jakość oferowanych mieszkańcom stolicy usług – jeden system i równe zasady.

  Obecnie systemy segregowania różnią się pomiędzy gminami.

  Nowy system został przygotowany w oparciu o ustawę, która wejdzie w życie w 2023 roku i dotyczy lepszej gospodarki odpadami oraz wprowadza zakaz składowania odpadów żywnościowych.

 • Co te zmiany oznaczają dla środowiska naturalnego?

  Nowy system wprowadza jeszcze lepszy sposób segregacji odpadów, co pozwoli zatrzymać zasoby w obrębie gospodarki o zamkniętym obiegu. Im odpady zostaną lepiej posegregowane, tym większe prawdopodobieństwo, że będą wykorzystane do recyklingu.

 • Co należy zrobić z metalami i szkłem?

  Metal i szkło należy wrzucać do kontenerów, które będą rozmieszczone w odstępach około 500 metrów na całym obszarze stolicy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowych pojemników na odpady

 • Czy pojemniki dwukomorowe będą znajdować się również w pomieszczeniach na pojemniki w budynkach wielorodzinnych.

  Nie, co do zasady pojemniki dwukomorowe nie będą używane w budynkach wielorodzinnych. Liczba i układ pojemników w budynkach wielorodzinnych może różnić się w zależności od dostępnych warunków.

 • W jaki sposób przeprowadzona zostanie wymiana pojemników?

  Pojemniki przeznaczone na cztery grupy odpadów będą dostarczane do domów według potrzeb. Dołożymy starań, żeby liczba pojemników nie wzrosła znacząco. W większości przypadków będą podejmowane starania, aby wykorzystać już istniejące przestrzenie. Według zasad nowego systemu w większości domów jednorodzinnych znajdować się będą od dwóch do trzech pojemników, a w budynkach wielorodzinnych liczba pojemników będzie uzależniona od dostępnych warunków. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w każdej gminie w późniejszym terminie.

 • Co należy zrobić, jeśli komora w dzielonym pojemniku przeznaczona na papier i tekturę zapełni się?

  W takim przypadku tekturę lub tworzywa sztuczne można zawieźć do większego kontenera, które będzie znajdował się w odległości około 1000 metrów od każdego domu na terenie stolicy. Istnieje również możliwość wymiany pojemnika dwukomorowego na dwa 240-litrowe pojemniki. Oznacza to, że w pomieszczeniu na pojemniki, będą wówczas znajdowały się trzy kontenery. Pomieszczenie należy odpowiednio dostosować do tego rozwiązania.

 • Jakie samochody będą używane do opróżniania pojemników dwukomorowych?

  Do opróżniania pojemników dwukomorowych będą używane śmieciarki dwukomorowe. Posortowane odpady, przykładowo odpady żywnościowe i odpady zmieszane będą trafiać do osobnej komory.

 • W jaki sposób pojemniki zostaną oznaczone?

  Wszystkie pojemniki zostaną oznaczone nowymi etykietami, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Fenúr (Radę specjalistów ds. recyklingu i odpadów). Oznakowania zostaną przygotowane zgodnie ze ujednoliconym systemem oznaczania w krajach skandynawskich.

 • Kiedy otrzymam nowe pojemniki?

  Nowy system zostanie wdrożony w połowie 2023 roku. Bardziej szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Realizacja harmonogramu leży w gestii każdej gminy.

 • Jak często pojemniki będą opróżniane?

  Częstotliwość opróżniania pojemników w większości przypadków wzrośnie. Szczegółowych informacji w tej kwestii udziela gmina.

 • Ile miejsca zajmują pojemniki dwukomorowe?

  Pojemniki dwukomorowe mają taką samą pojemność jak tradycyjne – 240 litrów. Pojemniki różnią się jedynie tym, że mają dwie osobne komory, a pokrywy otwierane są na bok, a nie na wprost osoby znajdującej się z przodu pojemnika.

 • Przygotowuje nowe miejsce na pojemniki w moim domu. Co powinienem wziąć pod uwagę?

  W tej sprawie najlepiej skontaktować się bezpośrednio z gminą, która udzieli szczegółowych informacji. Zaleca się, żeby taki schowki na pojemniki znajdowały się jak najbliżej ulicy, żeby pracownicy zakładu oczyszczania, nie musieli ich odbierać z końca posesji.

 • Czy mogę zmienić układ moich pojemników?

  Dołożymy wszelkich starań, żeby zmiany były niewielkie i zostały przeprowadzone w nieuciążliwy i jak najbardziej komfortowy dla mieszkańców sposób. Mieszkańcy zostaną poproszeni o wypróbowanie nowego układu przez kilka tygodni. Jeżeli dany układ nie będzie dla nich odpowiedni, mogą zgłosić się do gminy, aby sprawdzić, inne dostępne opcje.

 • Jakie zmiany zostaną wprowadzone w budynkach, w których znajdują się zsypy?

  W budynkach, w których znajdują się zsypy zastosowane będą różne rozwiązania. Szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają gminy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zbierania odpadów żywnościowych.

 • W jaki sposób należy zbierać resztki jedzenia i jakich worków na śmieci używać?

  Odpady żywnościowe będą zbierane do papierowych toreb, które łatwo ulegają rozkładowi i nie zaklinują się w urządzeniach zakładu oczyszczania SORPA. Gminy na początek dostarczą takie papierowe torby mieszkańcom, żeby zapewnić właściwy sposób zbierania odpadów żywnościowych. Gminy zapewniają również mieszkańcom kosze do zbierania resztek jedzenia.

 • Dlaczego należy sortować odpady żywnościowe?

  Zbieranie resztek jedzenia czy odpadów organicznych to duży krok w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Odpady organiczne zbierane w domu wytwarzają metan, a także kompost lub środki wzbogacające glebę. Metan jest wykorzystywany m.in. jako paliwo do pojazdów, a kompost do rekultywacji gruntów. Zgodnie z ustawą, która wejdzie w życie w 2023 roku, składowanie odpadów organicznych zostanie zabronione.

 • Czy potrzebuję kosza na resztki jedzenia, jeśli mam domowy kompostownik?

  Tak, we wszystkich gospodarstwach domowych będą musiały znajdować się pojemniki na cztery grupy odpadów. Ponadto istnieje wiele odpadów wytwarzanych w kuchni, które nie nadają się do kompostowania w domu.

 • Jak duże są kosze na resztki jedzenia?

  Kosze lub pojemniki na resztki jedzenia, które trafiają do domów, mają wymiary 247 mm x 197 mm x 280 mm (dł. x szer. x wys.).

 • Czy torby papierowe nie będą przeciekać?

  Zbiórka odpadów żywnościowych wymaga zmiany nawyków. Jednym z nich musi stać się pilnowanie, aby mokre resztki jedzenia nie trafiały do papierowej torby oraz żeby torby były regularnie zanoszone do pojemnika na odpady żywnościowe. Jeśli do worków trafią bardzo mokre resztki, na dnie można umieścić ręcznik kuchenny.

 • Czy resztki jedzenia nie będą brzydko pachnieć w koszu?

  Jeśli teraz z tradycyjnego kosza na śmieci nie wydobywa się brzydki zapach, nie będzie go również czuć po zmianie kosza. Skład odpadów się nie zmieni, jedynie odpady będą trafiać do oddzielnych pojemników i nie będą wymieszane jak wcześniej.

Kiedy pojemniki zostaną wymienione w moim domu?

Kiedy pojemniki zostaną dostarczone do Twojego domu?

Władze samorządowe zaczną wymieniać pojemniki pod koniec maja. Szczegółowe informacje o datach dostarczania pojemników znajdują się na stronach internetowych gmin.