Styrkþegar:

2017. Gefnar voru 7 milljónir til eftirtalinna félagasamtaka.

 • Töframáttur tónlistar
 • Bandalag kvenna í Reykjavík
 • Mæðrastyrksnefnd Kópavogs 
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur 
 • Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar 
 • Mæðrastyrksnefnd í Reykjavík
 • Líknarfélagið Alfa 
 • Hjálparstarf kirkjunnar  
 • Hjálparstarf kirkjunnar
 • SEM samtökin 
 • ADHD samtökin
 • Hjálpræðisherinn 
 • Fjölskylduhjálp Íslands

2016.  Gefnar voru 14.7 milljónir til eftirtalinna félagasamtaka;

 • Hjólakraftur
 • Töframáttur tónlistar
 • Þjónustukjarni Hverfisgötu 29
 • Rauði krossinn á Íslandi
 • Bandalag kvenna í Reykjavík
 • Mæðrastyrksnefnd Kópavogs
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
 • Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar
 • Júdodeild ÍR
 • Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefndar í Reykjavík
 • Hjálpræðisherinn í Reykjavík
 • Einhverfusamtökin
 • Félag heyrnalausra
 • Líknarfélagið Alfa.
 • Hjálparstarf kirkjunnar
 • Hjálparstarf kirkjunnar
 • Félag CP á Íslandi
 • Lýðheilsusetrið Ljósbrot
 • SEM samtökin
 • Leikfélag Borgarholtsskóla
 • WAPP- walking app
 • Soroptimistaklúbbur Kópavogs
 • Félag einstæðra foreldra
 • Hugarafl

 

2015.   Gefnar voru rúmlega 11 milljónir til eftirtalinna félagasamtaka;

 • Rauði krossinn
 • Töframáttur tónlistar
 • Fjölgreinastarf Lindakirkju
 • Vinasetrið
 • Einstök börn
 • Bandalag kvenna í Reykjavík
 • Mæðrastyrksnefnd Kópavogs
 • Rauði krossinn á Íslandi
 • Fjölskylduhjálp Íslands
 • Hjálparstarf kirkjunnar
 • Einhverfusamtökin
 • Hjálparstarf kirkjunnar og Hjálpræðisherinn í Reykjavík
 • Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefndar
 • Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna
 • Hringsjá
 • Hjálpræðisherinn í Reykjavík
 • Bandalag íslenskra skáta
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur

 

2014. Gefnar voru rúmlega 17 milljónir á árinu til eftirtalinna félagasamtaka;

 • Tölvumiðstöð fatlaðra -Tæki sem nýtist lesblindum börnum og unglingum á Íslandi
 • Hjálparstarf kirkjunnar – Hópastarf fyrir konur sem hafa lítið tengslanet
 • Hjálpræðisherinn (Dagsetrið Eyjaslóð) – Inneign í Góða hirðinum til kaupa á hægindastólum
 • Hjálpræðisherinn í Reykjavík – Íslensku námskeið fyrir nýbúa
 • Rauði krossinn, fjölskyldumiðstöð – Forvararstarf og ráðgjöf til fjölskyldna
 • Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð – Tæki til tónlistarkennslu
 • Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu – Tæki sem stækkar texta
 • MS-félagið – Fræðslubæklingar um MS sjúkdóminn
 • Samvera og súpa – Samvera og súpa,stuðningur við efna minni einstaklinga
 • Stígamót – Fræðslubæklingur fyrir ungt fólk um kynferðisofbeldi
 • EAPN á Íslandi, samtök gegn fátækt – Samantekt á upplýsingum um aðstæður fátækra á Íslandi
 • Systkinasmiðjan – Samantekt og vinnsla upplýsinga um árangur af starfi Systkinasmiðjunnar
 • Rótin, félag um málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda – Þýðing og útgáfa á leiðbeiningum til fórnarlamba ofbeldis vegna samskipta við fjölmiðla
 • Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu – Málþing um málefni ungs fatlaðs fólks
 • Heimili og skóli, landssamtök foreldra – Ráðstefna um neikvæð notkun snjalltækja
 • Kraftur – verkefið Fítonskraftur, endurhæfing fyrir ungt fólk
 • Krabbameinsfélagið- fræðsla, ráðgjöf og stuðningur fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra
 • Hjálparstarf kirkjunnar – stuðningur við efnalitlar barnafjölskyldur á Íslandi fyrir jólaúthlutun
 • Hjálpræðisherinn á Íslandi – jólagjafir handa föngum og aðfangadaskvöld á hernum
 • Rauði krossinn á Íslandi – neyðaraðstoð fyrir einstaklinga og fjölskyldur
 • Hlutverk – kynningarátak á vinnu fatlaðra einstaklinga
 • Unglingasmiðjan Tröð og Stígur - uppskeruferð unglingasmiðjanna
 • Fjölskyldu- og fjölmenningarsetur Hjálpræðishersins - íslenskukennsla fyrir nýbúa
 • SEM - Grensásverkefnið, jafningjafræðsla
 • Einhverfusamtökin - kynningar- og fræðsluefni um atvinnumál einhverfra
 • MND félagið á Íslandi - jafningjafræðsla
 • Mæðrastyrksnefnd í Hafnarfirði - mataraðstoð fyrir jólin 2014 
 • Fjölskylduhjálp Íslands - aðstoð við fjölskyldur og einstaklinga á Íslandi sem minna mega sín
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur - fjárstuðningur

 

2013  Alls veitti Góði hirðirinn 23 milljónir á árinu.  Í október voru gefnar 10 milljónir og í desember voru veittar tæpar 13 milljónir.

Styrkur var veittur til eftirfarandi aðila: 

 • Íþróttafélagið Fjörður
 • Rótin
 • Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur
 • Dagsetrið Eyjaslóð
 • Hjálparstarf Kirkjunnar
 • Heimili og skóli í samstarfi við Vímulausa æsku
 • MS-félag Íslands
 • Miðstöð slysavarnar barna
 • Tölvumiðstöð fatlaðra
 • Töframáttur tónlistar
 • Endurhæfing LR  /Listakistan
 • Hjálparsími Rauða krossins 1717
 • Fjölskyldumiðstöð Rauða krossins
 • Félag CP á Íslandi
 • Samtök um endómetríósu
 • MND félag Íslands
 • Fjölskylduhjálp Íslands, til mataraðstoða
 • Bandalag Skáta, til nýrra verkefna
 • Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing til að bæta aðstöðu
 • Sjónarhóll, ráðgjafamiðstöð, til útgáfu á kynningarefni
 • Félag heyrnalausra, til framleiðslu þáttar
 • Félag heyrnalausra, framleiðslu á barnaefni
 • Hjálpræðisherinn í Reykjavík, til velferðarstarfa
 • Einhverfusamtökin, til sumarnámskeiða
 • Félag einstæðra foreldra, í námssjóð
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, til matarkaupa
 • Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar, til jólaúthlutunar
 • Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, til kaupa á matarkortum
 • Fjölskyldumiðsstöð Rauða krossins, til hópastarfs
 • Hjálparstarf kirkjunnar, til jólaúthlutunar
 • Hjálparstarf kirkjunnar/ Hjálpræðisherinn í Rvík, til námskeiðahalds
 • Rauði krossinn, til neyðaraðstoðar
 • Gerpla, til æfingatíma fyrir fatlaða
 • Lækur, athvarf Rauða krossins, til endurnýjunar á húsbúnaði

 

2012 Alls veitti Góði hirðirinn rúmar 24 milljónir í styrk á árinu. Í október voru gefnar 10 milljónir og í desember voru gefnar 14 milljónir.

Þeir aðilar sem hlutu styrki á árinu eru; 

 • Íþróttafélagið Fjörður, til framleiðslu á Kynningarefni
 • Raddir - samtök um vandaðan upplestur og framsögn, til stóru upplestrarkeppni 7. bekkjar
 • Félag einstæðra foreldra í námssjóð Félags einstæðra foreldra
 • Félag CP á Íslandi í tilraunaverkefnið "Aukin hreyfing - aukin færni"
 • Hugarafl til tækjakaupa; Krýsuvíkursamtökin í endurnýjun íbúðarherbergjum skjólstæðinga samtakanna í Krýsuvíkurskóla
 • Hjálpræðisherinn í Reykjavík í uppbyggingu velferðarstarfs í Mjódd, Breiðholti
 • Rauði kross Íslands, Vin (athvarf fyrir geðfatlaða)  til tækjakaupa
 • Hjálparstarf kirkjunnar í sjálfstyrkingu kvenna og valdeflingu þeirra
 • Ný dögun - samtök um sorg og sorgarviðbrögð til útgáfu fræðsluefnis
 • MS-félag Íslands til námskeiða í jafnvægis og styrktarþjálfunar
 • SÁÁ til inngrips- og forvarnaráætlunar fyrir börn og ungmenni
 • Hestamannafélagið Hörður í kaup á sérútbúnum hnökkum ásamt öryggisbúnaði
 • Samtökin '78 í heimildaöflun og handritagerð fyrir “Stattu með!”
 • Meistaraverkefni, til gerðar kennsluforrits fyrir lestrarkennslu barna með einhverfu
 • Hjúkrunarheimilið Mörk, Minningarvinna / styrkur í formi vöruúttektar, 100 þúsund kr. í Góða hirðinum 
 • Fjölskylduhjálp Íslands, til mataraðstoðar
 • Bandalag kvenna, til starfsmenntunarsjóðs ungra kvenna 
 • Hjálpræðisherinn í Reykjavík, til velferðarstarfa 
 • Rauði krossinn í Hafnarfirði, til mannúðarstarfa 
 • Rauði krossinn í Reykjavík, til stuðnings við börn af erlendum uppruna og til forvarnarstarfa 
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, til matarkaupa
 • Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar, til jólaúthlutunar 
 • Hjálparstarf kirkjunnar til kaupa á inneignarkortum 
 • Heyrnahjálp, til fræðslumála um skaðsemi hávaða 
 • Hjólastólahandknattleiksráð HK, til eflingar íþróttarinnar fyrir fatlaða 
 • Hringsjá, til endurnýjunar á húsgögnum 
 • Vímulaus æska, til námskeiðahalds
 • Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð, til uppskeruferðar.

Ásamt þessum tveimur styrkveitingum var haldið uppboð í Góða hirðinum í október og söfnuðust þá 443.700 kr. og runnu þær til Kvennaathvarfsins, til kaupa á innanstokksmunum í nýtt húsnæði athvarfsins.

2011 Alls veitti Góði hirðirinn 23,2 milljónir í styrk á árinu.  Fyrri styrkurinn hljóðaði upp á 9,3 milljónir og seinni styrkurinn upp á 13,9 milljónir.

Þeir aðilar sem hlutu styrki á árinu eru; 

 • NPA miðstöðinfyrir fræðsluefni fyrir ungt fatlað fólk
 • Drekaslóð fyrir fræðsluefni og námskeiðahald fyrir þolendur ofbeldis
 • Vímulaus æska til stuðnings og úrræða fyrir ungt fólk
 • Unghugar til eflingar og sjálfstyrkingar
 • Félag heyrnarlausra til útgáfu á dvd diski ætlaður börnum til fræðslu um táknmál
 • Fjölsmiðjan til kaupa á brennsluofni
 • Heimili og skóli til fræðslu vegna eineltis
 • Íþróttafélagið Ösp til greiðslu á húsaleigu fyrir skautaiðkun fatlaðra
 • Hjálparstarf kirkjunnar fyrir inneignarkort
 • Rauði Krossinn fyrir verkefnið Gott, hollt og ódýrt með Rauða Krossinum, samstarfsverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar og Rauða Krossins vegna námskeiðahalds,
 • Hringsjá til endurnýjunar á tölvubúnaði
 • Bandalag kvenna til námsstyrks til ungra kvenna
 • Hjálpræðisherinn í Reykjavík til velferðarstarfs
 • BUH (æskulýðsstarf Hjálpræðishersins) til barna og unglingastarfs
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur til kaupa á matvöru
 • Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar til kaupa á matarkortum
 • Fjölskylduhjálp Íslands til matarúthlutunar
 • Umsjónarfélag einhverfra til styrktar við starfsþjálfun einhverfra
 • Landsamband fatlaðra til eflingar hreyfihamlaðs fólks
 • Drekasetrið á Eyjaslóð.

Ásamt þessum tveimur styrkveitingum var haldið uppboð í Góða hirðinum og söfnuðust þá 690.000 kr. og runnu þær til Parkinsonssamtakanna.

2010 Alls voru veittar 43 milljónir í styrk á árinu. 7,5 milljón kr. til styrktarfélags lamaðra og fatlaðra vegna vetrarstarfs Reykjadals.

Í október voru veittar14,6 milljónir og í desember voru veittar  20 milljónir.  Styrkir voru veittir til eftirtalinna aðila:

 • Hjálparstarf kirkjunnar til tómstundastarfs barna og í framtíðarsjóð
 • Hjálpræðisherinn vegna Eyjaslóðar
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
 • Rauði krossinn
 • Bandalag kvenna og Félag einstæðra foreldra vegna aðstoðar til náms
 • Félag heyrnarlausra til útgáfu barnaefnis og vegna CODA verkefnisins
 • Foreldrahús
 • Systkinasmiðjan
 • Tröð vegna verkefnisins forvarnir í hestamennsku fyrir unglinga
 • Hjálparstarf kirkjunnar til stuðnings við ungar mæður með litla skólagöngu, til tómstunda barna og í neyðaraðstoð fyrir jólin 2010
 • Hjálpræðisherinn til styrktar börnum og unglingum BUH og í neyðaraðstoð fyrir jólin 2010
 • Mæðrastyrksnefndir Reykjavíkur, Kópavogs og Hafnarfjarðar fengu styrki í neyðaraðstoð fyrir jólin 2010
 • Rauði Krossinn fyrir verkefnið Félagsvinir atvinnuleitenda, í verkefnið Neyðarsíminn 1717 og í neyðaraðstoð
 • Bandalag kvenna fyrir starfsmenntasjóð
 • Hringsjá fyrir tæki til kennslu og aðbúnað nemenda
 • Umhyggja fyrir aðstoð við fjölskyldur langveikra barna þar sem foreldrar eru öryrkjar og einstæðar mæður
 • Stígamót fyrir aðstoð við að komast úr vændi og mansali
 • Hestamannafélagið Hörður fyrir sérsmíðaða hnakka fyrir fatlaða.


2009 voru alls veittir styrkir upp á átján milljónir kr. Í september var 8 milljón kr. styrkur og í desember 10 milljón kr. styrkur. Voru þessir styrkir veittir eftirtöldum aðilum:

 • Bandalag kvenna í  starfsmenntasjóð
 • Framtíðarsjóður hjálparstarfs kirkjunnar
 • Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
 • Mæðrastyrksnefnd Kópavogs
 • Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar
 • Rauða kross húsið Borgartúni
 • Foreldrahús
 • Kraftur stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur
 • Félag lesblindra  til útgáfu bókar sem nýtast á kennurum  og foreldrum
 • Jerico  til kynningar og átaksstarfs um einelti í grunn-og framhaldsskólum
 • Hugarafl til geðfræðslu og vinna gegn fordómum í grunn- og framhaldsskólum
 • Framtíðarsjóður Hjálparstarfs kirkjunnar til hjálpar fjölskyldum með börn á grunn- og framhaldsskóla aldri til stuðnings við félags-og skólastarf barnanna
 • Rauða kross húsið Borgartúni til Mentor/mentee verkefnis sem nú er í mótun með sérstakri áherslu á ungt fólk
 • Hringsjá – lesgreining, námskeið, gagnagrunnur og þjálfun fyrir lesblinda
 • Starfsmenntasjóður bandalags kvenna
 • Heilsuhýsi á hjólum
 • Rauði krossinn
 • Heilsufarsþjónusta á hjólum
 • Eyjaslóð
 • Konukot til hjálpar heimilislausum.


2008 var Tíu milljón kr. styrkur veittur eftirtöldum aðilum: Hjálparstarf kirkjunnar, Rauði krossinn, Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar til matargjafa, Hjálpræðisherinn, Hringsjá og Bandalag kvenna vegna starfsmenntasjóðs.

2007 var sjö milljón kr. styrkur veittur eftirtöldum aðilum: Átak, Systkina-smiðjan, Félag einstæðra foreldra vegna Starfsmenntasjóðs og Bandalag kvenna í Reykjavík vegna Starfsmenntasjóðs.

2006 var tíu milljón kr. styrkur veittur eftirtöldum aðilum: Hjálparstarfi kirkjunnar vegna Framtíðarsjóðs, Rauða krossi Íslands vegna verkefnisins Framtíð í nýju landi og Umhyggju vegna langveikra barna og foreldra þeirra en þessi félög hlutu 2 milljónir hvert. Bandalag kvenna vegna Starfsmenntasjóðs, Hjálpræðis-herinn og Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur hlutu 1 milljón hvert og Mæðrastyrksnefnd Kópavogs og Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar hlutu 500.000 kr. hvor.

2005 var fimm milljón kr. styrkur veittur MS-, MND- og MG félögunum og Framtíðarsjóði Hjálparstarfs kirkjunnar. MS-, MND- og MG félögin hlutu 1 milljón hvert og Framtíðarsjóður Hjálparstarfs kirkjunnar hlaut 2 milljónir.

2004 var þriggja milljón kr. styrkur veittur Rauða krossinum, Hjálparstarfi kirkjunnar, Hjálpræðishernum og Mæðrastyrksnefnd.
2003 var þriggja milljón kr. styrkur veittur Fjölsmiðjunni, Ásgarði -handverkstæði og Foreldrahúsi.
2002 var 900 þúsund kr. styrkur veittur Tourette samtökunum og CP félaginu (celebral palsy).
2001 var 500 þúsund kr. styrkur veittur félagasamtökum Einstakra barna.
2000 var 500 þúsund kr. styrkur veittur Daufblindrafélagi Íslands.
1999 var 600 þúsund kr. styrkur veittur Þjónustusetrinu Tryggvagötu 26.

Góði hirðirinn þakkar kærlega fyrir ykkar framlag í gegnum árin

 

 

 

SORPA vill heyra frá þér!

SORPA Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími 520 2200  sorpa@sorpa.is