Endurvinnslustöðvar

Afgreiðslutími:

Virka daga: 12:00 - 18:30
Breiðhella opnar kl. 8:00 - 18:30

Helgar: 12:00 - 18:30

Endurvinnslustöðvarnar eru sex talsins víðsvegar um höfuðborgarsvæðið.

Við höfum opnað Efnismiðlun Góða hirðisins á endurvinnslustöðinni við Sævarhöfða.

Þar gefst íbúum og fyrirtækjum með smærri farma kostur á að koma með úrgang til endurvinnslu og/eða förgunar.

Allar endurvinnslustöðvar eru vaktaðar af Securitas.  

Af hverju má ekki hirða úr gámum á endurvinnslustöðvum?

Breytt móttaka blandaðs úrgangs á endurvinnslustöðvum frá og með febrúar 2016.

Gjaldfrjáls úrgangur

Íbúar greiða ekki fyrir losun á úrgangi frá daglegum heimilisrekstri. Fyrirtæki greiða ekki fyrir endurvinnsluefni, s.s. bylgjupappa og málma.  Úrgangur skal vera flokkaður þegar honum er skilað á endurvinnslustöð í samræmi við flokkunarreglur SORPU.

Gjaldskyldur úrgangur
Á endurvinnslustöðvum SORPU er greitt eftir rúmmáli úrgangs samkvæmt gjaldskrá. Starfsmaður mælir umfang úrgangsins.

Úrgangur skal vera vel flokkaður og rúmmálsminnkaður eins og þess er kostur og leiðir það til lægra verðs.

Athugið að viðmið farmstærðar á endurvinnslustöðvum í hverri ferð eru 2 m3.

Stærri farmar eru losaðir í móttöku- og flokkunarstöð SORPU í Gufunesi eða á urðunarstað fyrirtækisins í Álfsnesi.
Fyrirtæki greiða fyrir losun á öllum úrgangi sem ekki er gjaldfrjáls samkvæmt gjaldskrá. Íbúum ber að greiða fyrir:

  • Úrgang frá byggingu eða breytingu íbúðahúsnæðis og lóða, t.d.innréttingar, timbur, gólfefni, möl, jarðveg, múrbrot og flísar.
  • Úrgang frá bílaviðgerðum, nema fyrir málma og spilliefni.
  • Úrgang frá húsdýrahaldi.

Skilagjaldskyldar umbúðir

Inneignarkort endurvinnslustöðvanna.

Umsjónarmenn endurvinnslustöðva eru: 
Steinunn Jónsdóttir farsími 660 2230, steinunn@sorpa.is
Stefán Örn Einarsson farsími 660 2240, stefan@sorpa.is

SORPA vill heyra frá þér!

SORPA Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími 520 2200  sorpa@sorpa.is