Hlutverk SORPU 

SORPA er byggðasamlag í eigu sveitarfélaganna sex á höfuðborgarsvæðinu; Reykjavík, Hafnarfjörður, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Garðabær.

Í stofnsamningi kemur fram að tilgangur byggðasamlagsins er að annast meðhöndlun úrgangs sbr. lög nr. 55/2003 fyrir sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, sem öll eru stofnaðilar að því.

Verkefni byggðasamlagsins eru m.a. eftirfarandi:

 • Að útvega og starfrækja urðunarstað fyrir sorp.
 • Bygging og rekstur móttökustöðva. 
 • Flutningur á sorpi frá móttökustöðvum.
 • Framleiðsla og sala á eldsneyti og orku úr sorpi eftir því sem hagkvæmt þykir. 
 • Vinnsla og sala á efnum úr sorpi til endurnýtingar eftir því sem hagkvæmt þykir.
 • Samstarf og viðskipti við fyrirtæki er starfa á sviði endurvinnslu úrgangsefna eftir því sem hagkvæmt þykir. 
 •  Að fylgjast með tækniþróun á sviði sorpeyðingar og endurvinnslu. 
 •  Að sjá um eyðingu hættulegra úrgangsefna. 
 •  Að þróa nýjar aðferðir til þess að vinna verðmæti úr úrgangsefnum. 
 •  Að sinna kynningu á verkefnum SORPU bs. og gildi umhverfissjónarmiða við meðhöndlun sorps. 
 •  Gera svæðisáætlanir sbr. lagakröfur hverju sinni. 
 •  Önnur verkefni sem aðildarfélögin fela byggðasamlaginu sérstaklega.

Hér má skoða Stofnsamning SORPU

Hér má skoða Eigendastefnu SORPU

Hér má sjá Stefnumótun SORPU 2015 - 2020

SORPA vill heyra frá þér!

SORPA Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími 520 2200  sorpa@sorpa.is